ktrochirurgie

Velké HF generátory

Technologie – velké HF jednotky

Elektronický generátor HF proudu – mosfet oscilátor. Funkčnost je kontrolována dvěmi mikroprocesory, programovatelnými počítačem přes sériový port. Automatická vlastní kontrola, výstupní kontrola chyb, chybová hlášení posledních 32 událostí pro lepší technickou pomoc. Automatická kontrola dle impedance tkáně a kontrola počátečního impulsu cutt proudu, vše hlídáno mikroprocesorem.

Funkční kontrola a kontrola výstupního výkonu

Elektronicky kontrolován dvěma mikroporcesory s: automatickou sebekontrolou při zapnutí jednotky a během používání; automatická kontrola všech výstupních proudů se zpětnou vazbou unit/pacientova tkáň a start-impuls kontrolou cutt proudů. Výstupní kontrola všech proudů. Okamžitý stop v případě jakékoliv hardwarového/ SW selhání s chybovým hlášení a uložení posledních 32 kódů.

Bezpečnostní systém neutrální elektrody

Jednotka je vybavena výstražným obvodem, který stále hlídá spojení a kontakty :

 • kontroluje spojení kabelu a jeho propojení s jednotkou a neutrální elektrodou. V případě rozpojení nebo přetržení kabelu, je výstup automaticky přerušen a spustí se alarm (akustický signál plus blikání červeného světla).
 • kontroluje kontakt elektrody k tkáni pacienta
 • v případě 80% kontaktu standardní elektrody pro dospělé, se spustí první visuální signál
 • v případě 65% kontaktu standardní elektrody pro dospělé, se spustí druhý visuální signál
 • v případě 50% kontaktu standardní elektrody pro dospělé, se spustí třetí visuální signál a výstupní výkon se bude automaticky redukovat na maximum 200 W
 • v případě minimálního a tedy nebezpečného kontaktu mezi neutrální elektrodou a pacientem nebo při rozpojeném nebo přetrženém (porušeném) kabelu, výstupní výkon je automaticky přerušen a spustí se alarm.

Monopolární výstup a aktivace

Dva výstupy pro nezávislé nebo simultánní použití dvěma chirurgy, pět možných aktivací:

 • jeden výstup pro dvojitý nožní pedál (ovladač) s jeden pro ruční ovladač s manuálním ovládáním
 • oba výstupy pro dvě ruce s manuálním ovládáním
 • oba výstupy pro dvojitý nožní pedál
 • pro normální a minimálně invasivní  HF chirurgii a pro použití Argonu – jeden výstup pro ruční manuální ovládání pro HF chirurgii, jeden výstup pro speciální ovladač pro použití argonu
 • pro flexibilní endoskopii HF chirurgii a argonovou koagulaci – jeden výstup pro HF chir. a jeden pro argonovou koagulaci, oba ovládané dvojitým pedálem

Bipolární výstup a aktivace

Jeden výstup pro nezávislé použití, šest možných aktivací:

 • dvojitý pedál pro řez a koagulaci
 • pro koagulaci podle „impedance sensing“, auto start/ stop s přizpůsobivým startovacím zpožděním od 0 do 5 sec v Auto koagulačním módu
 • jeden výstup pro koagulaci velkých cév s aktivací nožním pedálem
 • dva výstupy s aktivací dvojitým nožním pedálem, jeden výstup pro řez a jeden pro koagulaci
 • dva výstupy s různým módem aktivace: jeden pro řez, aktivace pedálem a jeden pro koagulaci dle „impedance sensing“ auto stop/ start mód s přizpůsobivým startovacím zpožděním od 0 do 5 sec v Auto koagulačním módu
 • dva výstupy s rozdílnou aktivací: jeden pro řez aktivace pedálem, a jeden pro koagulaci velkých cév, aktivace pedálem

Paměť pracovních programů

Až 100 programovatelných pamětí , zahrnujících předefinované programy pro obecnou chirurgii nebo minimální invasivní chir. s nebo bez Argonu, endoskopickou chir., flexibilní endoskop. chir. s nebo bez argonovou koagulaci a bipolární chirurgii (normální nebo v solném roztoku)

Nastavení HF výkonu

Zmáčknutí tlačítka, s mikro/ makro nastavením a visuální kontrolou na displeji

Power kroky pro monopolární řez: krok 1W mezi 1až 30W, 2W mezi 30 až 100W, 5W mezi 100 až 200W, 10 W nad 200W až do maxima

Power kroky pro bipolární řez: krok 0,5W mezi 1až 10W, 1W mezi 10 až 30W, 2W mezi 30 až 100W, 5W  nad 100W až do maxima

Barevné kódy, signály a alarmy

Žlutá barva pro řez: na kontrolním panelu, tlačítku na manuálním ovladači a na dvojitém nožním pedálu

Modrá barva pro koagulaci: na kontrolním panelu, tlačítku na manuálním ovladači a na dvojitém nožním pedálu

Aktivace proudů pro řez: žluté světlo a stálý velmi hluboký akustický signál

Aktivace proudů pro koagulaci: modré světlo a stálý vysoký akustický signál

Alarm neutrální elektrody: červené světlo a přerušovaný vysoký akustický signál

Alarm HF unikajícího proudu: červené světlo

Alarm auto-kontroly a výstupních chyb: specifický akustický signál a chybové kódy zobrazené na displeji

Argonová sekce

Dodávka plynu: 1 nebo 2 plynové bomby (každá s kapacitou 5 litrů), vybavené s nezávislou redukcí tlaku; (200 atmosfér pro kompletně naplněnou láhev) nebo externí centrální zásobování plynem v kombinaci s redukcí tlaku.

Připojení argonu: rychlo – spojkou k plynové hadici

Maximální pracovní tlak a maximální tok: 1 atmosféra , 15 l/ min

Nastavení argonu: tok od 1 do 15 l/min, nastavení tlačítkem, vizuální kontrola na displeji

3 bezpečnostní přístroje: externí redukce tlaku na plynové bombě, interní přetlakový ventil, softwarově kontrolovaný tlakový sensor s sebekontrolou, při každém spuštění argonu

Automatická kontrola toku: elektricky kontrolovaný ventil s automatickým nastavením tlaku podle průměru použité elektrody

Bakteriologická bezpečnost: specifický bakteriální filtr je připojený k argonovému výstupu v předním panelu

TOM 412A / HF jednotka s/ bez argonu

1. TOM 412A / HF jednotka s/ bez argonu

Monopolární řez PURE – čistý řez bez koagulačních efektů BLEND „SOFT“ – smíšený řez s středními koagulačními efekty BLEND „STRONG“ - smíšený řez s silnými koagulačními efekty CV PURE – „konstantní napětí“, čistý řez bez koagulačních efektů CV BLEND - „konstantní napětí“, smíšený řez s nízkými koagulačními efekty CV ENDO - „konstantní napětí“, čistý řez s alternativními fázemi koagulace pro flex.endoskopii Kontrola výkonu - Dynamická kontrola výkonu dle impedance kůže (PURE,BLEND), Plně automatická kontrola výstupního výkonu dle impedance kůže (CV) Monopolární koagulace FULG – bez kontaktní vysoko napěťová koagulace PIN POINT – středně napěťová koagulace SOFT – kontaktní, nízko napěťová koagulace SPRAY – bez kontaktní, vysoko napěťová koagulace ARGON – bez kontaktní, vysoko napěťová koagulace argonem Kontrola výkonu - Dynamická kontrola výkonu dle impedance kůže (FULG,PIN POINT,SOFT,SPRAY). Plně automatická kontrola výstupního výkonu dle impedance kůže (ARGON) Bipolární řez       PURE – čistý řez s malým koagulačním efektem SALINE – čistý řez pro endoskopické použití v solném roztoku Kontrola výkonu - Dynamická kontrola výkonu dle impedance kůže Bipolární koagulace MICRO – mikro koagulace AUTO – mikro koagulace s „impedance sensing“ auto start / stop FORCED MICRO – mikro koagulace MACRO – makro koagulace SEALING – silná makro koagulace pro koagulaci velkých cév a pro minimálně invasivní procedury  s „impedance sensing“ auto start / stop Kontrola výkonu - Plně automatická kontrola výstupního výkonu dle impedance kůže (MICRO,AUTO), Dynamická kontrola výkonu dle impedance kůže (FORCED MICRO,MACRO,SEALING) Technická data: Napájení 230 / 115 VAC ± 10%, 50/ 60 Hz Příkon Max. 830 VA/ zapnutí 860VA / stand-by 110 VA Frekvence 450 kHz Hlavní spínač Zelený, na čelním panelu Hlavní pojistky 2, na zadní straně Konektory DIN 42801, mezinárodní zástrčka Chlazení Konvekcí Výstupy 2 x monopolární, 2 x bipolární, 1x Argon (1-15l/ min) Paměť 99 Rozměry 400 x 400 x 180 mm Hmotnost 18 kg Unit a čelní panel Kovový kryt, natřený a chráněný proti prosáknutí roztoků. Čelní panel s integrovanými dotykovými tlačítky > více
1. TOM 412A / HF jednotka s/ bez argonu
TOM 412A / HF jednotka s/ bez argonu

Monopolární řez

 • PURE – čistý řez bez koagulačních efektů
 • BLEND „SOFT“ – smíšený řez s středními koagulačními efekty
 • BLEND „STRONG“ - smíšený řez s silnými koagulačními efekty
 • CV PURE – „konstantní napětí“, čistý řez bez koagulačních efektů
 • CV BLEND - „konstantní napětí“, smíšený řez s nízkými koagulačními efekty
 • CV ENDO - „konstantní napětí“, čistý řez s alternativními fázemi koagulace pro flex.endoskopii
 • Kontrola výkonu - Dynamická kontrola výkonu dle impedance kůže (PURE,BLEND), Plně automatická kontrola výstupního výkonu dle impedance kůže (CV)

Monopolární koagulace

 • FULG – bez kontaktní vysoko napěťová koagulace
 • PIN POINT – středně napěťová koagulace
 • SOFT – kontaktní, nízko napěťová koagulace
 • SPRAY – bez kontaktní, vysoko napěťová koagulace
 • ARGON – bez kontaktní, vysoko napěťová koagulace argonem
 • Kontrola výkonu - Dynamická kontrola výkonu dle impedance kůže (FULG,PIN POINT,SOFT,SPRAY). Plně automatická kontrola výstupního výkonu dle impedance kůže (ARGON)

Bipolární řez      

 • PURE – čistý řez s malým koagulačním efektem
 • SALINE – čistý řez pro endoskopické použití v solném roztoku
 • Kontrola výkonu - Dynamická kontrola výkonu dle impedance kůže

Bipolární koagulace

 • MICRO – mikro koagulace
 • AUTO – mikro koagulace s „impedance sensing“ auto start / stop
 • FORCED MICRO – mikro koagulace
 • MACRO – makro koagulace
 • SEALING – silná makro koagulace pro koagulaci velkých cév a pro minimálně invasivní procedury  s „impedance sensing“ auto start / stop
 • Kontrola výkonu - Plně automatická kontrola výstupního výkonu dle impedance kůže (MICRO,AUTO), Dynamická kontrola výkonu dle impedance kůže (FORCED MICRO,MACRO,SEALING)

Technická data:

Napájení

230 / 115 VAC ± 10%, 50/ 60 Hz

Příkon

Max. 830 VA/ zapnutí 860VA / stand-by 110 VA

Frekvence

450 kHz

Hlavní spínač

Zelený, na čelním panelu

Hlavní pojistky

2, na zadní straně

Konektory

DIN 42801, mezinárodní zástrčka

Chlazení

Konvekcí

Výstupy

2 x monopolární, 2 x bipolární, 1x Argon (1-15l/ min)

Paměť

99

Rozměry

400 x 400 x 180 mm

Hmotnost

18 kg

Unit a čelní panel

Kovový kryt, natřený a chráněný proti prosáknutí roztoků. Čelní panel s integrovanými dotykovými tlačítky

RežimMax.výstupní výkonJmenovitá zátěžVppKoef.amlitudy
Monopolár.řez
PURE400 W340 Ω34701.6
BLEND“SOFT“300 W340 Ω36202.35
BLEND“STRONG“130 W650 Ω76508.4
CV PURE400 W340 Ω14801.6
CV BLEND300 W340 Ω19502.4
CV ENDO250 W340 Ω18802.1
Monopolár.koagulace
FULG140 W340 Ω47204.55
PIN POINT250 W260 Ω34502.56
SOFT270 W240 Ω34402.4
SPRAY130 W650 Ω77008.5
Argon.koagulace130 W650 Ω77008.4
Bipolár.řez
PURE160 W300 Ω8701.55
SALINE160 W280 Ω8901.6
Bipolár.koagulace
MICRO120 W100 Ω4301.75
AUTO120 W100 Ω4301.75
FORCED MICRO120 W100 Ω7601.75
MACRO120 W100 Ω7601.76
SEALING120 W100 Ω7201.74
zavřít detail
TOM 212A / HF jednotka s/ bez argonu

2. TOM 212A / HF jednotka s/ bez argonu

Monopolární řez PURE – čistý řez bez koagulačních efektů BLEND „SOFT“ – smíšený řez s středními koagulačními efekty BLEND „STRONG“ - smíšený řez s silnými koagulačními efekty CV PURE – „konstantní napětí“, čistý řez bez koagulačních efektů CV BLEND - „konstantní napětí“, smíšený řez s nízkými koagulačními efekty CV ENDO - „konstantní napětí“, čistý řez s alternativními fázemi koagulace pro flex.endoskopii Kontrola výkonu - Dynamická kontrola výkonu dle impedance kůže (PURE,BLEND), Plně automatická kontrola výstupního výkonu dle impedance kůže (CV) Monopolární koagulace FULG – bez kontaktní vysoko napěťová koagulace PIN POINT – středně napěťová koagulace SOFT – kontaktní, nízko napěťová koagulace SPRAY – bez kontaktní, vysoko napěťová koagulace ARGON – bez kontaktní, vysoko napěťová koagulace argonem Kontrola výkonu - Dynamická kontrola výkonu dle impedance kůže (FULG,PIN POINT,SOFT,SPRAY). Plně automatická kontrola výstupního výkonu dle impedance kůže (ARGON) Bipolární řez       PURE – čistý řez s malým koagulačním efektem SALINE – čistý řez pro endoskopické použití v solném roztoku Kontrola výkonu - Dynamická kontrola výkonu dle impedance kůže Bipolární koagulace MICRO – mikro koagulace AUTO – mikro koagulace s „impedance sensing“ auto start / stop FORCED MICRO – mikro koagulace MACRO – makro koagulace SEALING – silná makro koagulace pro koagulaci velkých cév a pro minimálně invasivní procedury  s „impedance sensing“ auto start / stop Kontrola výkonu - Plně automatická kontrola výstupního výkonu dle impedance kůže (MICRO,AUTO), Dynamická kontrola výkonu dle impedance kůže (FORCED MICRO,MACRO,SEALING) Technická data: Napájení 230 / 115 VAC ± 10%, 50/ 60 Hz Příkon Max. 830 VA/ zapnutí 860VA / stand-by 110 VA Frekvence 450 kHz Hlavní spínač Zelený, na čelním panelu Hlavní pojistky 2, na zadní straně Konektory DIN 42801, mezinárodní zástrčka Chlazení Konvekcí Výstupy 2 x monopolární, 2 x bipolární, 1x Argon (1-15l/ min) Paměť 99 Rozměry 400 x 400 x 180 mm Hmotnost 18 kg > více
2. TOM 212A / HF jednotka s/ bez argonu
TOM 212A / HF jednotka s/ bez argonu

Monopolární řez

 • PURE – čistý řez bez koagulačních efektů
 • BLEND „SOFT“ – smíšený řez s středními koagulačními efekty
 • BLEND „STRONG“ - smíšený řez s silnými koagulačními efekty
 • CV PURE – „konstantní napětí“, čistý řez bez koagulačních efektů
 • CV BLEND - „konstantní napětí“, smíšený řez s nízkými koagulačními efekty
 • CV ENDO - „konstantní napětí“, čistý řez s alternativními fázemi koagulace pro flex.endoskopii
 • Kontrola výkonu - Dynamická kontrola výkonu dle impedance kůže (PURE,BLEND), Plně automatická kontrola výstupního výkonu dle impedance kůže (CV)

Monopolární koagulace

 • FULG – bez kontaktní vysoko napěťová koagulace
 • PIN POINT – středně napěťová koagulace
 • SOFT – kontaktní, nízko napěťová koagulace
 • SPRAY – bez kontaktní, vysoko napěťová koagulace
 • ARGON – bez kontaktní, vysoko napěťová koagulace argonem
 • Kontrola výkonu - Dynamická kontrola výkonu dle impedance kůže (FULG,PIN POINT,SOFT,SPRAY). Plně automatická kontrola výstupního výkonu dle impedance kůže (ARGON)

Bipolární řez      

 • PURE – čistý řez s malým koagulačním efektem
 • SALINE – čistý řez pro endoskopické použití v solném roztoku
 • Kontrola výkonu - Dynamická kontrola výkonu dle impedance kůže

Bipolární koagulace

 • MICRO – mikro koagulace
 • AUTO – mikro koagulace s „impedance sensing“ auto start / stop
 • FORCED MICRO – mikro koagulace
 • MACRO – makro koagulace
 • SEALING – silná makro koagulace pro koagulaci velkých cév a pro minimálně invasivní procedury  s „impedance sensing“ auto start / stop
 • Kontrola výkonu - Plně automatická kontrola výstupního výkonu dle impedance kůže (MICRO,AUTO), Dynamická kontrola výkonu dle impedance kůže (FORCED MICRO,MACRO,SEALING)

Technická data:

Napájení

230 / 115 VAC ± 10%, 50/ 60 Hz

Příkon

Max. 830 VA/ zapnutí 860VA / stand-by 110 VA

Frekvence

450 kHz

Hlavní spínač

Zelený, na čelním panelu

Hlavní pojistky

2, na zadní straně

Konektory

DIN 42801, mezinárodní zástrčka

Chlazení

Konvekcí

Výstupy

2 x monopolární, 2 x bipolární, 1x Argon (1-15l/ min)

Paměť

99

Rozměry

400 x 400 x 180 mm

Hmotnost

18 kg


RežimMax.výstupní výkonJmenovitá zátěžVppKoef.amlitudy
Monopolár.řez
PURE270 W340 Ω34401.6
BLEND“SOFT“270 W340 Ω35802.25
BLEND“STRONG“140 W650 Ω76508.4
CV PURE270 W340 Ω14801.6
CV BLEND270 W340 Ω19502.4
CV ENDO270 W340 Ω18802.1
Monopolár.koagulace
FULG140 W340 Ω47204.55
PIN POINT250 W260 Ω34502.56
SOFT270 W240 Ω34402.4
SPRAY130 W650 Ω77008.5
Argon.koagulace130 W650 Ω77008.4
Bipolár.řez
PURE160 W300 Ω8701.55
SALINE160 W280 Ω8901.6
Bipolár.koagulace
MICRO120 W100 Ω4301.75
AUTO120 W100 Ω4301.75
FORCED MICRO120 W100 Ω7401.75
MACRO120 W100 Ω7601.76
SEALING120 W100 Ω7201.74
zavřít detail
TOM 411 / HF jednotka

3. TOM 411 / HF jednotka

Monopolární řez PURE BLEND“SOFT“ BLEND“STRONG“  ENDO Max.výstupní výkon 400 W 300 W 130 W 250 W Jmenovitá zátěž 340 Ω 340 Ω 650 Ω 340 Ω Vpp 3470 3620 7650 1890 Koef.amlitudy 1.6 2.35 8.4 2.15 Kontrola výkonu Dynamická kontrola výkonu dle impedance kůže Plně automatická kontrola výstupního výkonu dle impedance kůže PURE – čistý řez bez koagulačních efektů BLEND „SOFT“ – smíšený řez s středními koagulačními efekty BLEND „STRONG“ - smíšený řez s silnými koagulačními efekty ENDO - čistý řez s alternativními fázemi koagulace pro flex.endoskopii   Monopolární koagulace FULG PIN POINT SOFT SPRAY Max.výstupní výkon 140 W 250 W 270 W 130 W Jmenovitá zátěž 340 Ω 260 Ω 240 Ω 650 Ω Vpp 4720 3450 3440 7700 Koef.amlitudy 4.55 2.56 2.4 8.5 Kontrola výkonu Dynamická kontrola výkonu dle impedance kůže FULG – bez kontaktní vysoko napěťová koagulace PIN POINT – středně napěťová koagulace SOFT – kontaktní, nízko napěťová koagulace SPRAY – bez kontaktní, vysoko napěťová koagulace   Bipolární řez       PURE BLEND Max.výstupní výkon 140 W 110 W Jmenovitá zátěž 300 Ω 280 Ω Vpp 800 960 Koef.amlitudy 1.55 1.9 Kontrola výkonu Dynamická kontrola výkonu dle impedance kůže PURE – čistý řez s malým koagulačním efektem BLEND – řez se silným koagulačním efektem   Bipolární koagulace MICRO AUTO MACRO Max.výstupní výkon 120 W 120 W 120 W Jmenovitá zátěž 100 Ω 100 Ω 100 Ω Vpp 430 430 760 Koef.amlitudy 1.75 1.75 1.76 Kontrola výkonu Plně automatická kontrola výstupního výkonu dle impedance kůže Dynamická kontrola výkonu dle impedance kůže MICRO – mikro koagulace AUTO – mikro koagulace s „impedance sensing“ auto start / stop MACRO – makro koagulace   Technická data: Napájení 230 / 115 VAC ± 10%, 50/ 60 Hz Příkon Max. 830 VA/ zapnutí 860VA / stand-by 110 VA Frekvence 450 kHz Hlavní spínač Zelený, na čelním panelu Hlavní pojistky 2, na zadní straně Konektory DIN 42801, mezinárodní zástrčka Chlazení Konvekcí Výstupy 2 x monopolární, 2 x bipolární Paměť 9 Rozměry 400 x 400 x 180 mm Hmotnost 17 kg > více
3. TOM 411 / HF jednotka
TOM 411 / HF jednotka

Monopolární řez

PURE

BLEND“SOFT“

BLEND“STRONG“

 ENDO

Max.výstupní výkon

400 W

300 W

130 W

250 W

Jmenovitá zátěž

340 Ω

340 Ω

650 Ω

340 Ω

Vpp

3470

3620

7650

1890

Koef.amlitudy

1.6

2.35

8.4

2.15

Kontrola výkonu

Dynamická kontrola výkonu dle impedance kůže

Plně automatická kontrola výstupního výkonu dle impedance kůže

PURE – čistý řez bez koagulačních efektů

BLEND „SOFT“ – smíšený řez s středními koagulačními efekty

BLEND „STRONG“ - smíšený řez s silnými koagulačními efekty

ENDO - čistý řez s alternativními fázemi koagulace pro flex.endoskopii

 

Monopolární koagulace

FULG

PIN POINT

SOFT

SPRAY

Max.výstupní výkon

140 W

250 W

270 W

130 W

Jmenovitá zátěž

340 Ω

260 Ω

240 Ω

650 Ω

Vpp

4720

3450

3440

7700

Koef.amlitudy

4.55

2.56

2.4

8.5

Kontrola výkonu

Dynamická kontrola výkonu dle impedance kůže

FULG – bez kontaktní vysoko napěťová koagulace

PIN POINT – středně napěťová koagulace

SOFT – kontaktní, nízko napěťová koagulace

SPRAY – bez kontaktní, vysoko napěťová koagulace

 

Bipolární řez      

PURE

BLEND

Max.výstupní výkon

140 W

110 W

Jmenovitá zátěž

300 Ω

280 Ω

Vpp

800

960

Koef.amlitudy

1.55

1.9

Kontrola výkonu

Dynamická kontrola výkonu dle impedance kůže

PURE – čistý řez s malým koagulačním efektem

BLEND – řez se silným koagulačním efektem

 


Bipolární koagulace

MICRO

AUTO

MACRO

Max.výstupní výkon

120 W

120 W

120 W

Jmenovitá zátěž

100 Ω

100 Ω

100 Ω

Vpp

430

430

760

Koef.amlitudy

1.75

1.75

1.76

Kontrola výkonu

Plně automatická kontrola výstupního výkonu dle impedance kůže

Dynamická kontrola výkonu dle impedance kůže

MICRO – mikro koagulace

AUTO – mikro koagulace s „impedance sensing“ auto start / stop

MACRO – makro koagulace

 

Technická data:

Napájení

230 / 115 VAC ± 10%, 50/ 60 Hz

Příkon

Max. 830 VA/ zapnutí 860VA / stand-by 110 VA

Frekvence

450 kHz

Hlavní spínač

Zelený, na čelním panelu

Hlavní pojistky

2, na zadní straně

Konektory

DIN 42801, mezinárodní zástrčka

Chlazení

Konvekcí

Výstupy

2 x monopolární, 2 x bipolární

Paměť

9

Rozměry

400 x 400 x 180 mm

Hmotnost

17 kg

zavřít detail
TOM 211 / HF jednotka

4. TOM 211 / HF jednotka

Monopolární řez PURE BLEND“SOFT“ BLEND“STRONG“  ENDO Max.výstupní výkon 200 W 200 W 130 W 200 W Jmenovitá zátěž 340 Ω 340 Ω 650 Ω 340 Ω Vpp 3440 3480 7650 1860 Koef.amlitudy 1.6 2.35 8.4 2.2 Kontrola výkonu Dynamická kontrola výkonu dle impedance kůže Plně automatická kontrola výstupního výkonu dle impedance kůže PURE – čistý řez bez koagulačních efektů BLEND „SOFT“ – smíšený řez s středními koagulačními efekty BLEND „STRONG“ - smíšený řez s silnými koagulačními efekty ENDO - čistý řez s alternativními fázemi koagulace pro flex.endoskopii   Monopolární koagulace FULG PIN POINT SOFT SPRAY Max.výstupní výkon 140 W 200 W 200 W 130 W Jmenovitá zátěž 340 Ω 260 Ω 240 Ω 650 Ω Vpp 4720 3450 3440 7700 Koef.amlitudy 4.55 2.56 2.4 8.5 Kontrola výkonu Dynamická kontrola výkonu dle impedance kůže FULG – bez kontaktní vysoko napěťová koagulace PIN POINT – středně napěťová koagulace SOFT – kontaktní, nízko napěťová koagulace SPRAY – bez kontaktní, vysoko napěťová koagulace     Bipolární řez       PURE BLEND Max.výstupní výkon 110 W 120 W Jmenovitá zátěž 300 Ω 280 Ω Vpp 800 960 Koef.amlitudy 1.55 1.9 Kontrola výkonu Dynamická kontrola výkonu dle impedance kůže PURE – čistý řez s malým koagulačním efektem BLEND – řez se silným koagulačním efektem   Bipolární koagulace MICRO AUTO MACRO Max.výstupní výkon 120 W 120 W 120 W Jmenovitá zátěž 100 Ω 100 Ω 100 Ω Vpp 430 430 760 Koef.amlitudy 1.75 1.75 1.76 Kontrola výkonu Plně automatická kontrola výstupního výkonu dle impedance kůže Dynamická kontrola výkonu dle impedance kůže MICRO – mikro koagulace AUTO – mikro koagulace s „impedance sensing“ auto start / stop MACRO – makro koagulace   Technická data: Napájení 230 / 115 VAC ± 10%, 50/ 60 Hz Příkon Max. 830 VA/ zapnutí 860VA / stand-by 110 VA Frekvence 450 kHz Hlavní spínač Zelený, na čelním panelu Hlavní pojistky 2, na zadní straně Konektory DIN 42801, mezinárodní zástrčka Chlazení Konvekcí Výstupy 2 x monopolární, 1 x bipolární Paměť 9 Rozměry 400 x 400 x 180 mm Hmotnost 17 kg Unit a čelní panel Kovový kryt, natřený a chráněný proti prosáknutí roztoků. Čelní panel s integrovanými dotykovými tlačítky > více
4. TOM 211 / HF jednotka
TOM 211 / HF jednotka

Monopolární řez

PURE

BLEND“SOFT“

BLEND“STRONG“

 ENDO

Max.výstupní výkon

200 W

200 W

130 W

200 W

Jmenovitá zátěž

340 Ω

340 Ω

650 Ω

340 Ω

Vpp

3440

3480

7650

1860

Koef.amlitudy

1.6

2.35

8.4

2.2

Kontrola výkonu

Dynamická kontrola výkonu dle impedance kůže

Plně automatická kontrola výstupního výkonu dle impedance kůže

PURE – čistý řez bez koagulačních efektů

BLEND „SOFT“ – smíšený řez s středními koagulačními efekty

BLEND „STRONG“ - smíšený řez s silnými koagulačními efekty

ENDO - čistý řez s alternativními fázemi koagulace pro flex.endoskopii

 

Monopolární koagulace

FULG

PIN POINT

SOFT

SPRAY

Max.výstupní výkon

140 W

200 W

200 W

130 W

Jmenovitá zátěž

340 Ω

260 Ω

240 Ω

650 Ω

Vpp

4720

3450

3440

7700

Koef.amlitudy

4.55

2.56

2.4

8.5

Kontrola výkonu

Dynamická kontrola výkonu dle impedance kůže

FULG – bez kontaktní vysoko napěťová koagulace

PIN POINT – středně napěťová koagulace

SOFT – kontaktní, nízko napěťová koagulace

SPRAY – bez kontaktní, vysoko napěťová koagulace

 

 

Bipolární řez      

PURE

BLEND

Max.výstupní výkon

110 W

120 W

Jmenovitá zátěž

300 Ω

280 Ω

Vpp

800

960

Koef.amlitudy

1.55

1.9

Kontrola výkonu

Dynamická kontrola výkonu dle impedance kůže

PURE – čistý řez s malým koagulačním efektem

BLEND – řez se silným koagulačním efektem

 

Bipolární koagulace

MICRO

AUTO

MACRO

Max.výstupní výkon

120 W

120 W

120 W

Jmenovitá zátěž

100 Ω

100 Ω

100 Ω

Vpp

430

430

760

Koef.amlitudy

1.75

1.75

1.76

Kontrola výkonu

Plně automatická kontrola výstupního výkonu dle impedance kůže

Dynamická kontrola výkonu dle impedance kůže

MICRO – mikro koagulace

AUTO – mikro koagulace s „impedance sensing“ auto start / stop

MACRO – makro koagulace

 

Technická data:

Napájení

230 / 115 VAC ± 10%, 50/ 60 Hz

Příkon

Max. 830 VA/ zapnutí 860VA / stand-by 110 VA

Frekvence

450 kHz

Hlavní spínač

Zelený, na čelním panelu

Hlavní pojistky

2, na zadní straně

Konektory

DIN 42801, mezinárodní zástrčka

Chlazení

Konvekcí

Výstupy

2 x monopolární, 1 x bipolární

Paměť

9

Rozměry

400 x 400 x 180 mm

Hmotnost

17 kg

Unit a čelní panel

Kovový kryt, natřený a chráněný proti prosáknutí roztoků. Čelní panel s integrovanými dotykovými tlačítky

zavřít detail